Hız tarihlendirmelerinin

hız son 100 bin yılda 0.4 mm/yıl, geç Holosen'de 0.15 mm/yıl olarak belirlenmiştir (Pirazzoli 1996). Kıyı bölgelerinde resifal birikmeden başka, özellikle büyük delta alanlarında . Mevcut buluntuların çok küçük parçalar hâlinde oluşu, tarihlendirmelerinin hamur özelliklerine göre yapılmasını gerektirmiştir. Buna göre Orta ve Geç Bizans Dönemine ait olduğu düşünülen seramiklerden Orta Bizans Dönemi örneklerinin hamuru, kahverengi-pembe renkli, gözeneksiz, sık dokulu, çok yoğun mika ve az ... tarihlendirmelerine göre yöredeki tortulanma hız ının 0.53 mm /yıl ile 1.7 mm/yıl arasında . ... tarihlendirmelerinin ışığında Geç Holosen . tektonik hareketleri. Vikipedi, özgür ansiklopedi. Phorusrhacids. Zamansal aralığı: Geç Paleosen - Erken Pleistosen, 62-1,8 Ma 16x23 KAZI 2. CLT.indd - Kültür ve Turizm BakanlÄ±Ä Ä±

(PDF) Karpuz çay deltasının (Antalya doğusu ...